За Училището

За ОУ “Христо Ботев“ с.Камбурово в цифри

На 15 септември 1977 година е открита новата сграда на училището. В настоящият момент ОУ „Христо Ботев „ е средищно и в него се обучават 167 ученици от единадесет села под ръководството и грижите на петнадесет преподаватели. 

Трудът на учителите е възнаграден, защото за децата училището се превърна в желана територия, на която учат, играят, мечтаят, творят.

 

Обществен съвет
Становища и решения на общественият съвет.
Бюджет
Утвърден бюджет и отчет за изпълнението.
Профил на купувача
Публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя.
Квалификация
Ще публикуваме актуална информация за предстоящи обучения, след 01.06.2022 г.
Полезна информация
Училищни Документи

Правилници и стратегии
Стратегия за развитие на училището
Графици
Стратегия за развитие на училището
Програми и планове
Стратегия за развитие на училището
Други документи
Стратегия за развитие на училището

За нас
Полезна информация за ОУ “Христо Ботев“
История
Училището е съсдадено през 1882 година. ОУ „Христо Ботев„ е средищно и в него се обучават 167 ученици от единадесет села.

Мисия
Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.


Визия
Постигането на качествен образователен процес се реализира с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и успешно прилагат стандартите на ЗПУО.

Проекти
Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности
МЕНЮ
Начало
За Нас
Видео
Галерия
Новости
Контакти
ЗА УЧИЛИЩЕТО
Обществен съвет
Профил на купувача
Бюджет
Квалификация
ДОКУМЕНТИ
Правилници и Стратегии
Графици
Програми и Планове
Други документи
КОНТАКТИ
Адрес:
с. Камбурово, ул. Палатица 3

Телефон:
087 / 761 19 05

E-mail:
info-2520105@edu.mon.bg

АРХИВ: СТАРА ВЕРСИЯ
Авторско право © 2024 ОУ "Христо Ботев", с. Камбурово. Политика за защита на личните данни