Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи


      ОУ „Христо Ботев“ с.Камбурово   през учебните 2020/ 2021г. и 2021/2022г.  изпълнява следните дейности по   проект: BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 
Дейност 1.Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи


Дейност 2.Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда


Дейност 3. Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда .

Дейност 4 .Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)
 
Дейност 5 .Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

   https://react.mon.bg/
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=osnovnoucilisehristo.botev&set=a.4699052333516902


https://www.facebook.com/osnovnoucilisehristo.botev/photos_albums

 

Проект-Равен-достъп 0.16 MB изтегли

МЕНЮ
Начало
За Нас
Видео
Галерия
Новости
Контакти
ЗА УЧИЛИЩЕТО
Обществен съвет
Профил на купувача
Бюджет
Квалификация
ДОКУМЕНТИ
Правилници и Стратегии
Графици
Програми и Планове
Други документи
КОНТАКТИ
Адрес:
с. Камбурово, ул. Палатица 3

Телефон:
087 / 761 19 05

E-mail:
info-2520105@edu.mon.bg

АРХИВ: СТАРА ВЕРСИЯ
Авторско право © 2024 ОУ "Христо Ботев", с. Камбурово. Политика за защита на личните данни