За училището

На 15 септември 1977 година е открита новата сграда на училището. В настоящият момент ОУ „Христо Ботев „
е средищно и в него се обучават 167 ученици от единадесет села под ръководството и грижите на петнадесет
преподаватели.

Трудът на учителите е възнаграден, защото за децата училището се превърна в желана територия, на която
учат, играят, мечтаят, творят.

МИСИЯ

 1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с
изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на
предизвикателствата на времето, в което живеем.

2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност .


3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо
приложение в целия образователен процес.

4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.

5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.

6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно
поведение в обществото.

7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с
висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска
държава.

8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен
начин на живот.


Pokana 0.66 MB Разгледай
ИзтеглиКвалификация
Квалификация
Бюджет
Бюджет
Профил на купувача
Профил на купувача
Обществен съвет
Обществен съвет
Равен достъп
Равен достъп


МЕНЮ
Начало
За Нас
Видео
Галерия
Новости
Контакти
ЗА УЧИЛИЩЕТО
Обществен съвет
Профил на купувача
Бюджет
Квалификация
ДОКУМЕНТИ
Правилници и Стратегии
Графици
Програми и Планове
Други документи
КОНТАКТИ
Адрес:
с. Камбурово, ул. Палатица 3

Телефон:
087 / 761 19 05

E-mail:
info-2520105@edu.mon.bg

АРХИВ: СТАРА ВЕРСИЯ
Авторско право © 2024 ОУ "Христо Ботев", с. Камбурово. Политика за защита на личните данни