Равен достъп

Информация
Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

  Основно училище „Христо Ботев” с. Камбурово е средищно, в което се обучават 116 ученици.


   С реализиране на  дейност 5  по проекта , колективът при ОУ с. Камбурово успя  да осигури техника на 12 ученици, от уязвима група за обучение в електронна среда.


   През учебната 2021/2022 година и 2022/2023 година  по дейност 2, 3 и 4 по проекта  бяха обучени 58 ученици, 10 педагогически специалисти и 38 родители  за придобиване на умения за обучение от разстояние  в електронна среда на тема „Работа със специализирани образователни платформи и образователни ресурси и други за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда“. Успешно завършилите участници по проекта получиха сертификати.МЕНЮ
Начало
За Нас
Видео
Галерия
Новости
Контакти
ЗА УЧИЛИЩЕТО
Обществен съвет
Профил на купувача
Бюджет
Квалификация
ДОКУМЕНТИ
Правилници и Стратегии
Графици
Програми и Планове
Други документи
КОНТАКТИ
Адрес:
с. Камбурово, ул. Палатица 3

Телефон:
087 / 761 19 05

E-mail:
info-2520105@edu.mon.bg

АРХИВ: СТАРА ВЕРСИЯ
Авторско право © 2024 ОУ "Христо Ботев", с. Камбурово. Политика за защита на личните данни